Algemeen graf of familiegraf

Op de Zandvoortse begraafplaats kunt u kiezen voor een algemeen graf of een familiegraf (particulier graf).

Een familie (particulier) graf is een graf dat u recht geeft om begraven te mogen worden in de Gemeente Zandvoort. Het is aan u om een mooie locatie binnen de grafvelden op de begraafplaats uit te zoeken. Een familiegraf biedt de ruimte aan maximaal drie personen. Het is ook mogelijk om meer dan 3 personen in een graf te plaatsen als er een overledene al meer dan 10 jaar begraven is. Wilt u hierover meer weten, neemt u dan contact op met de beheerder.

Een familie graf geven wij uit voor 10 jaar of een veelvoud ervan. Het kenmerkende voor dit graf is dat de rechthebbende bepaalt wie er in begraven mag worden.

U kunt bij leven al een familie graf huren. Hiermee bent u er van verzekerd dat u een graf op de begraafplaats hebt. U kunt zelf de plek uitkiezen. Vanaf het moment dat u een graf huurt, wordt automatisch de onderhoudsbijdrage betaald.

De andere keuze is een algemeen graf. De locatie ligt dan vast en wordt door de beheerder aangewezen. In een algemeen begraven wij drie personen. In de meeste gevallen zijn de personen geen familie van elkaar.

In een algemeen graf is het niet mogelijk om naderhand een nabestaande bij te zetten.

Bij een algemeen graf brengen wij alleen de rechten voor het begraven en de kosten voor 10 jaar onderhoud in rekening.

Gedenktekens

Een grafsteen of ander monument op een graaf plaatsen mag, als het voldoet aan de uitvoeringsvoorschriften grafbedekkingen algemene begraafplaats Zandvoort.

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de beheerder van de begraafplaats.
Bij Regelgeving kunt u deze voorschriften lezen.

Grafbeplanting

U mag een graf geheel of gedeeltelijk beplanten zolang de beplanting voldoet aan de uitvoeringsvoorschriften grafbedekkingen algemene begraafplaats.

Bij Regelgeving kunt u deze voorschriften lezen.